Zatímco jsme na katechismu probírali stáří jednotlivých částí Bible, cosi mi v hlavě seplo a uvědomila jsem si, že moje* konverze není vůbec divná a překvapovat by taky nemusela. Vždyť nejstarší část Nového zákona sepsal někdo, kdo původně křesťany pronásledoval... (a s Ježíšem se setkal až po jeho "smrti").

*Možná jsem to už někde psala, ale slýchám např. takové poznámky, že nejsem "křesťanský typ".