Pane, já chci spočinouti,
v dlani tvojí nebeské,
vždy když po přílišném víně,
v hlavě mívám nehezké...

... věci
myšlenky
křídla slepená hlenem
a někde na plicích funící prase
a nad ním houpá se
ryba
pochybovačná
mojí víry značně lačná
dravá, chcíplá, dutá, krutá
a smrdutá, baže smrdutá!

Pane, nech mě klidně ležet v dechu tepla tvého,
ač mám v sobě líná lína pochybného.