Na téma: https://krasnazena.signaly.cz/1207/meditace-na-manzelskym-slibem


To není lehké
Je to těžké
Je to kříž

Dvě nesmrtelné duše ustavičně vedle sebe
Pomysli
Dvě věci z tak nesmírně cenné látky
Že jejich jediným cílem je Bůh
Že jejich jedinou kupní hodnotou
Je krev Páně
Že jejich jediným domovem je věčnost

A dvě bytosti porušené
Dvě bytosti uvězněné
Uprostřed věcí jejichž míra je konečná
Jejichž míra je vždycky příliš malá
Pro toho kdo by měl obléknout Ježíše Krista
Kdo přijímá Tělo a Krev našeho Pána

Není to lehké prát špinavé prádlo
Není to lehké bavit se o všedních věcech
Není to lehké bavit se o vznešených věcech
Není to lehké vidět druhého jíst spát potit se v noci
A stárnout a zrát k smrti

Není to lehké
A je to slavné
Je to tak správné
Ustanovil to sám Ježíš Kristus
Je to cesta svatosti
Stejně snadná a stejně strmá
Jako každá jiná cesta svatosti

To jenom my
Šlapeme nohama po svátostech

Jako rezavé listí leží v lese pohozené
Je podzim
Je podzim světa už celá staletí

Chodíme jako slepí
Duše mé duše
Copak je nezvedneme?