SVATEBNÍ

Josefu Suchému

Člověk přichází na svět

jeho oči se dotýkají věcí

tak jako vítr se dotýká bříz

Šedivé mlhy jdou mezi bramborovou natí

a zavinují krajinu do svých říz

Dni se krátí

 

Děťátko ve křtu

dospělý biřmováním

a ten či onen - mnohý z nás

na konci pouti svatým pomazáním -

tak jako pochodněmi v noci

svátostmi sedmi

si ozařuje deštivý pozemský čas

 

Tak jako prsten na prst nasazený

manželská svátost je tvrdá - však víš:

Není to svátost mužská

není to svátost ženy

je to kříž

je to svátost Ježíšova

Věrnost se nekončí nikdy

A také láska! Pamatuj na ty zmučené rysy!

Je to tak skutečné není to lež

že někdo na naší věrnosti visí

celou svou vahou

Někdo nás vyžaduje někdo nás potřebuje

a tuto tíhu

za celou věčnost nesejmeš

 

Teď branou do kostela

vraty k neděli Bílé

mezi družičkami

vcházíte do manželství svého

A jenom se svícemi v hlavách

pod víkem a pod hranami

vyjdete z něho

 

Zvony znějí

A je to svátost

Je to tak nezrušitelné

jak posvátný slib jak kartuziánský hábit

Andělé s meči vás provázejí

et sola mors vos separabit!