Tržnice bývala často zvenčí popsána oplzlými jednoslabičnými slovy, avšak páter Smith jim nevěnoval mnoho pozornosti, protože věděl, že nebyla míněna jako urážka Pána Boha. Dnes si však všiml, že jsou tam protináboženská hesla jako: K čertu s papežem, a jedno, nad jehož špatným pravopisem se musel usmát: Nedovolýme žádné papeženství. Věděl, že se někteří vlivní nesnášenlivci stavěli proti tomu, aby byla tržnice pronajata katolíkům, ale nedomníval se, že by ta hrubá písmena načmáral někdo významný. Zato kostelník, který chystal bohoslužebná roucha v koutě odděleném bednami, hleděl na věc vážně.
    „Ve vzduchu je něco nedobrýho, důstojný pane,“ řekl, když kněz vyndaval z vaku konvici s nevypitou ablucí od své první mše v Drumfillansu. Byl to starý boulovatý námořník, který měl za sebou život světce na všech sedmi mořích a po všech nejsmrdutějších přístavech světa. „Archie Tomson a jeho banda chtějí něco spískat.“
    „Dobrá, dobrá; přijdou-li těžkosti, aspoň naše náboženství nezreziví,“ ozval se páter Smith. „To je právě dobré na pronásledování. Aspoň nás nutí, abychom nevyšli z formy. Skutečným nepřítelem církve Boží není nenávist, nýbrž zvyk.

Marshall, Bruce. Plná slávy. Vyd. 3., Ve Zvonu 1. Praha: Zvon, 1993. (s. 12) 164 s.

Vkládám pro povzbuzení, protože se teď (jako ostatně vždy) dějí divné, zlé, bezbožné věci. Možná je Pán dopouští i proto, aby křesťané duchovně nezaspali.