Aktivum & femininum

Témata, která se (jak věřím nejen) mě bezprostředně (do)týkají.

rubrika Čtené

Náhodné objevitelské plavby literaturou

Zase jsem objevila básníka. (Úplně náhodou jako vždy, když v knihách hledám něco jiného, například podklady pro dokončení práce, jejíž deadline je v pondělí.) Ale co je to za objevení, když pročítám jen jednu jeho báseň? Na internetu jsou sice…


Úryvek z knihy Helena od Evelyna Waugha: pracovní název Modlitba za intelektuály

Helena neznala řecky a její myšlenky se nesoustředily ani na slova, ani na nic jiného v okolí. Zapomněla i na svůj úkol a neexistovalo pro ni nic než dítě zavinuté před dávnou dobou v plenkách a tři královští mudrci, kteří přišli zdaleka, aby se mu…


Kristina Vavřincova

Jak příhodné, že na neděli po volbách připadla (podle tradičního kalendáře) slavnost Ježíše Krista Krále. Snad abychom si připomněli, že On je jediný monarcha, v jehož Království stojí za to věřit a doufat. Nemám bohužel žádný text ryze k tématu,…


Víra v 19. století - úryvek "pro zajímavost"

(úryvek z knihy: Čevelová, Zuzana. Gender, víra a manželství v "dlouhém" 19. století: možnosti interpretace katolických normativních pramenů. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2012. s. 92-93) Někdy byl pozitivní vztah k…


Plná slávy - Bruce Marshall (úryvek)

Tržnice bývala často zvenčí popsána oplzlými jednoslabičnými slovy, avšak páter Smith jim nevěnoval mnoho pozornosti, protože věděl, že nebyla míněna jako urážka Pána Boha. Dnes si však všiml, že jsou tam protináboženská hesla jako: K čertu s…


Další variace Ivana Slavíka na manželské téma

SVATEBNÍ Josefu Suchému Člověk přichází na svět jeho oči se dotýkají věcí tak jako vítr se dotýká bříz Šedivé mlhy jdou mezi bramborovou natí a zavinují krajinu do svých říz Dni se krátí Děťátko ve křtu dospělý biřmováním a ten či onen - mnohý z nás…


Edit: O hodně lepší báseň, protože ji napsal někdo jiný

Josef Mlejnek COMM'IL FAUT...? Za nespavosti srdeční kručení v hrudi:lekám se, že nestačím v té chvílismýt smetí smrtipapír přede mnousám do sebe se zachumlávázamuchlává Amforaamorfamlsné zvíře uvízlo v ní hlavoupobíhá potácí semezi polednem a…


Terezie z Lisieux o modlitbě

Jak velkou moc má tedy modlitba! Řeklo by se, že je to královna, která má v každém okamžiku volný přístup ke králi a může od něho dostat všechno, oč žádá. K vyslyšení není vůbec nutné přečíst si v knize krásnou formuli, složenou pro určitou…


Ivan Slavík - Manželství

Na téma: https://krasnazena.signaly.cz/1207/meditace-na-manzelskym-slibem


Rome Sweet Home

Během jednoho dne jsem s chutí přečetla knihu manželů Hahnových Naše cesta do Katolické církve (v názvu blogu uvádím originální název). Na hodně vlastních problémů jsem v ní našla odpovědi. A to nikoli ve formě amerických citových výlevů, jak jsem…


Poetická próza aneb Paní umí:

Ludmila Klukanová: Jezírka, 1981 A kdyby všechny lesy měly stejné rokle a zanesené potoky a kdyby ve všech byly cesty stejně zkřižované, až se leknete, a kdyby skály rostly z chebzí a všechny měly tvar nekalé síly prokleté a kdyby se všude ozvěna…


Vymezená r[ý|á]mem

Naštěstí se při přípravě ke státnicím setkávám i s podnětnějšími texty, než jsou akademické dějiny. Viktor Dyk Krajina Křehounká říčka pod pastvinou zasvitne a už zaniká. Oblaka mají barvu sinou, jsou nehnutá a veliká. Nábožná přísnost vane strání,…


Nedokážu se nepodělit

Připravuju se ke státnicím, učím se "starší českou" a pročítám akademické dějiny české literatury z roku 1959, které z nedostatku lepších materiálů používáme jako podklad ke studiu dodnes. Některé průniky marxismu jsou takové veselé. Z ničeho nic se…


úryvek z knihy Houština od Václava Kahudy

Za těch cest za tetou poznal jsem odlehlé tváře města. Když vyšli jsme na procházku. Po těch ulicích, co vedou na hřebenech pahorků. Když otec vezl tetu někam na návštěvu do města. Za těch hovorů o příbuzných, o emigracích nadaných hvězdářů, o tom,…


Hranice stínu

Vojtěch Staroštík byl velký čtenář a nosíval si domů plnou brašnu knížek ze školní knihovny i od učitele. [...] Vojtěch nepůjde studovat, a nepůjde-li on, neměl by vlastně chodit nikdo. Páše se na něm křivda? Jeho duchovní osud se může naplnit tu…